Lëtzebuergesch

Lëtzebuergesch Iwwersetzung vum JKW14
Isenheimer Altoer
Dee Mënsch Gott

Titelbild: Statioun 6
Op der HP: Interviews mat Mënschen, déi Leed kennen
Duerstellung: Details/ Instagramm-Ästhetik

Den Altor (Matthias Grünewald 1506-15) gouf fir Peschtkranker ze tréischten an opzebaue réaliséiert a weist de Jesus als deen, dee mat leid.
Den Aspekt vum Matleiden ass och dës Keier den Zougang zu de Statiounen.
    A) De Jesus weist sech als deen, dee mat leid
    B) D'Persoune ronderëm d'Kräiz si Projektiounsfläche fir mäin Emgank mat Leed.


Oflaf

Meditationsmusik
Trauermessen Gregorianik

Lidd Herr, ich komme zu DIR
(Albert Frey)

Begréissung
Liturgesch Begréissung "Kräizzeechen"

Thematescht Lidd: Hoffnung, die trägt
Eckart Bücken / Norbert M.Becker
Strube-Verlag

Prolog

X. Statioun
Text
Meditatioun
Gebiet
Liddruff

Liddruff: Jener Mensch Gott.
Wahr ist das Wort, das ER sagt:
Ich bin bei dir zur Nacht und am Tag.
Ich bin bei dir
Ich bin bei dir.
Ich bin.

6. Statioun
Text
Meditatioun (Klackeschléi)

Vater unser

Epilog
Text
Meditatioun
Gebiet
Liedruff

Aktioun
Verteilen von biblischen Zuspruch-Versen auf Käertercher
Lidd
Kräizzeechen
(Linßen /Linßen)

Seegen

Schlusslidd
Von Dir sind wir gerufen
(Becker/Becker)


 

Prolog

 

 0b

Biblesche Bezug

 

"Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste!"
Jes 40,3

Hiféierung
Spriecher 1

Ee Mann an engem einfache Mantel.
Ee Prophéit: de Johannes den Deefer.
D’Bibel läit opgeschloen op senger Hand.
Dei aner Hand weist op de Jesus um Kräiz.
Et schéngt wei wann de Johannes eppes soe wéilt:
Gesidd: dei al Wierder vun der Bibel erfëllen sech.

Spriecher 2

Aus dem Buch vum Prophéit Jesaja:
„Eng Stëmm rifft: Préparéiert dem Här e Wee duerch d‘Wüüst!"

An d’Evangelisten erzielen:
De Johannes den Deefer huet an der Wüüst verkënnegt:
"Denkt ëm! Well d‘Himmelräich ass nobäi."

Wei sech d’Noriicht vum Jesus verbreet huet, huet de Johannes zwee Jünger bei de Jesus geschéckt, déi gefrot hunn: Bass du deen, dee kommen soll, oder musse mir op een anere waarden?
De Jesus huet geäntwert: Gitt an erzielt dem Johannes: Blanner gesinn erëm, Schlammer ginn nees an Aussätzeger gi reng.

Spriecher 1

Dem Jesus seng Wierder, seng Doten a seng Wonner,
säin Doud a seng Operstéiung sinn opgeschiwwen,
fir datt mir erahne kënnen, wat d’Himmelräich ass.

Kucke mir also dohin.
Kucke mir op de Jesus am Ament vu sengem Doud.
Kucke mir driwwer eraus
An erkenne mir
de Jesus
de Christus
deen, deen do komme soll
an dee komm ass.

Kee Gebiet, mee de Liddruff an e puer Widderhuelungen

 

Jener Mensch Gott.
Wahr ist das Wort, das ER sagt:
Ich bin bei euch zur Nacht und am Tag.
Ich bin bei euch
Ich bin bei euch.
Ich bin.

Schlagwierder

Inhaltlech Schlagwierder
-       de Jesus erkennen als de Messias
-       Vertraue faassen zu de Wierder aus der Bibel

 

politesch Schlagwierder
-       Wat erweist sech als richteg?
-       Wäitbléck an Entscheedungen


I. Statioun
Weisen

 1b

Biblesche Bezug

 

Herr, der Gott meines Heiles, zu dir schreie ich bei Tag und bei Nacht.
Ps 88, 1

Hiféierung

 

De Jesus um Kräiz - dout.
Dee ganze Läif sackt no ënnen.
Dee ganze Kierper ass voller Wonnen, de Kapp hänkt no vir,
de Mond steet op.

Gesäit esou d’“Heel vun der Welt“ aus?
Ass dat den Erléiser, op dee jidderee voller Verlaangere waart?
Wat soll dann aus esou engem Misär, Leed, Doud … Guddes erwuessen?

An ënnert dem Kräiz gëtt et net méi hoffnungsvoll:
D‘Maria, d’Mamm vum Jesus, brécht an hierem Schmäerz zesummen.
De Johannes, ee vun de Frënn vum Jesu, hält si fest.
Vir streckt d‘Maria Magdalena hëlleflos hir Hänn no uewen.

Si all hu mat deem do um Kräiz hir ganz besonnesch Geschicht, déi hei e schlëmmt Enn ze fanne schéngt.

Iwwerdroung

Ob si an hierem Schmäerz,an hierer Trauer ahnen, datt dësen Ament d’Zäite verännert?

Kann ech selwer gleewen, datt grad dësen Ament den Ufank vun enger neier Epoch ass, an där och mäi Leed an meng Nout net mei dat lescht Wuert hunn?

Gebiet

 

Zesumme bieden mir:

Herr Jesus Christus,
Du bist Deinen Leidensweg bis zum Kreuz gegangen –
Du, Gottes Sohn.

Seitdem weiß ich,
wenn ich leide, bist Du an meiner Seite.
Wenn mich Schmerzen quälen, bist Du da.
Wenn ich am Boden liege, bist Du bei mir.

Hilf mir Herr.
Amen

Schlagwierder

Inhaltlesch Schlagwierder
-       Ech kann als Chrëscht am Leed eng aner Perspektiv gewannen.
-       Den Härgott huet an sech selwer d’Leed an den Doud duerchschratt.
-       Doduerch kann ech hei mäi Liewen anescht gestalten.

 

politesch Schlagwierder
-       D’Fro nom Leed an der Welt anescht beäntwerten.
-       Leedsituatiounen, Ausweglosegkeet, „firwat?“

Methodevir-schlag fir ze verdéiwen

Roll sichen
De Jesus ass dout. Ech kucken d’Bild a froenmech: Wei hätt ech mech ënnert dem Kräiz beholl. Wéi eng vun den duergestalte Persounen dréckt dat aus?
A wie kann ech mech gutt erafillen/erandenken?
Zäite vu Stëllt, Zäite vum Austausch mat eenzelnen oder als Grupp. Vläicht och d’Szeen nostellen an esou an d’Gespréich kommen (esou wéi Bibliodrama)

 

II. Statioun
Flehen

 2

Biblesche Bezug

Doch wenn du kannst, hilf uns; Habe Mitleid mit uns!
Mk 9, 22b

Hiféierung

D‘Maria Magdalena, eng gutt Frëndin vum Jesus ass bei him a senger Doudesstonn. Si knéit ënnert dem Kräiz. Hier Kierperhaltung an hiere Gesichtsaudrock weisen, datt si mat dem Jesus um Kräiz leid.

Hiert agefalent Gesiicht ass gezeechent vun de Quale vum Jesus, deen un d’Kräiz geschloe ginn ass. D‘Maria Magdalena wierkt midd, futti, ausgepowert. Hiert Matleed ass méi wéi nëmmen „deen deet mir leed“ Si huet wierklech mat dem Jesus gelidden.

Hir gefaalten Hänn streckt si an den Himmel. Si biet, si biedelt, si fleht. Wéi de Jesus um Kräiz leid, freet si ëm Erléisung, si fleht ëm Hëllef, si klot un:
Firwat muss de Jesus esou leiden?
Firwat hëlleft keen him?

Iwwerdroen

D‘Maria Magdalena ass bei hierem gudde Frënd, dem Jesus, och a senge schwéierste Stonnen.

Dat kanns du och:

Wie bedeit dir esou vill, datt s du matleids?
Wéini flehst du zum Härgott?

Gebiet

Härgott!
Du hues d‘Maria Magdalena d’Kraaft ginn, an deene schwéierste Stonne beim Jesus ze bleiwen a mat him ze leiden.
Gëff och mir d’Kraaft, a schwéieren Amenter bei menge Frënn a Matmënschen ze bleiwen, an hinne Kraaft ze ginn an hirer Nout.
AMEN!

Schlagwierder

Inhaltlich Schlagwierder
-      Frëndschaft
-      Kloen
-      Matleed

 

politesch Schlagwierder
-      Altersaarmut
-      Gesondheetssystem
-      Spendebereetschaft bei Katastrophen

Methodevirschlag fir ze verdéiwen

Fürbittgebiet
Fürbitt halen, am richtege Sënn um Wuert: D’Grupp biet fir konkret Persounen aus dem Staddeel, der Gemeng oder der eegener Grupp. Den Numm gëtt genannt, eventuell de Grond fir d’Fürbitt. Fir all Persoun kann eng Käerz ugefaang oder e Grapp Wäiraach iwwer d‘Kuel gestreet ginn. D’Fürbittgebiet kann esouwuel a Rou oflafen, wéi och haart geschwat ginn a mat Liddruffen tëschent deenen eenzelne Bitte begleet ginn

Gebietspartnerschaft

Jidderee schreift säin Numm op ee virgefäerdegten Ziedel mat dem Bibelvers vun der Statioun oder engem anere passende Bibelvers. D’Ziedele ginn agesammelt an all Persoun vun der Grupp zitt een Numm. Fir dës Persoun gëtt bis dat nächst Treffe vun der Grupp (oder bis Ouschteren, oder een anere passenden Termin) gebiet. D’Gebietspartnerschaft kann souwuel ëffentlich wéi och geheim gemaach ginn.


III. Statioun
Zesummebriechen

 3

Biblesche Bezug

 

Den Evangelist Lukas erzielt:
Als Jesus von seinen Eltern als kleines Kind zum Segnen in den Tempel gebracht wurde, war dort ein Mann namens Simeon. Der nahm das Kind in seine Arme und sprach über die Zukunft Jesu.
Zu Maria hatte er damals gesagt, dass sie einmal sehr viel Leid ertragen muss, das ihr wie ein Schwert durch die Seele dringen wird.
Lk x,1-2

Hiféierung

 

D‘Maria kann net méi.
Hire Jong leiden ze gesinn an dat aushalen ze mussen, ass eng Qual.
Brutalitéit, Gewalt an Doud dreiwen si an d’Ohnmacht.
Ouni Léift an ouni Kraaft mécht si d’Aen zu.
Dem Jesus seng Mamm ass beréiert vum Schied vum Doud, si ass selwer wéi dout.

Iwwerdroen

 

Ee léiwe Mënsch leiden ze gesinn, dat deet wéi.
A wann ech mierken, datt ech net hëllefe kann, da spieren ech, wéi d‘Muecht vun der Verzweiflung mech läämt. Sou ee Gefill ass einfach nëmme schrecklich.

Wat d’Bezéiung zu engem anere méi déif ass, wat déi eegen Ohnmacht an Hëlleflosegkeet mech méi läämen.
Staark sinn an aushalen - dat geet dann dacks net méi…

Huet dech d’Leed vun engem anere scho mol déif beréiert?
Kenns du d’Hëlleflosegkeet an d‘Ohnmacht?

Gebiet

 

Zesumme biede mir:
Gudde Gott,
wa mir eppes Schlëmmes net ophalen kënnen,
wa Gewalt, Leed oder Doud eist Liewen duerchkräizen,
da sief du do a looss äis däin No-Sinn spieren.

Schlagwierder

Inhaltlich Schlagwierder
-       Ohnmacht
-       Verzweiflung
-       „Ech-kann-net-méi!“

 

politisch Schlagwierder
-       Verloscht vum eegene Kand / vun engem Mënsch, deen ee gär huet
-       Traumatescht Erliefnes
-       Kris

Methodevirschlag fir ze verdeiwen

Zeitungsartikelen auswielen a virliesen, déi vu schicksalshaften Ereegnësser erzielen.
Virnimm vu Verstuerwenen opschreiwen an d’Ziedelen un ee Kräiz fest maachen.
‚Ohnmacht‘ am Rollespill erfueren: halen a gehal ginn, unhalen a lassloossen


IV. Statioun
Halen

 4

Biblesche Bezug

 

Gott spricht: „Im Schatten meiner Hand schütze ich Dich“
Jesaja 51,16b/ Bibel in Gerechter Sprache
Oder: „Im Schatten meiner Hand habe ich Dich geborgen“
Luther
Oder: Gott spricht: „Ich will Dich bergen in meinen Armen“
nach Jesaja 51,16b

Hiféierung

 

D‘Maria ass net eleng.
Si fällt net an en Näischt eran.
Well nieft hir ass een, deen si hält.
Een Arem, dee si ëmfänkt.
Eng Hand, déi si stäipt.
An dësem Ament erlieft d‘Maria Gebuergenheet. Trotz aller Trauer. Trotz allem Schmäerz. Trotz aller Verzweiflung.

Iwwerdroen

 

A: Ech verlaangeren no engem Mënsch, dee mech net am Stéch léisst, wann ech net méi kann.
B: Ech wëll so een/t sinn, deen/dat anerer net fale léisst, wann se verzweifelt sinn.

B: Ech verlaangeren no engem Mënsch, deen et aushält, wann ech schwaach sinn an ouni Kraaft.
A: Ech wëll sou een/t sinn, deen/dat anerer stäipt, wann si net méi kennen.

A: Ech verlaangeren no engem Mënsch, dee mech an den Aarm hëlt, wann ech Trouscht an Ënnerst!etzung brauch.
B: Ech wëll sou een/t sinn, mat oppenen Äerm fir déi, déi mech brauchen.

C: An eisem Verlaangeren a bei eisen Doten -   ëmmer wëllt den Härgott äis no sinn an äis mat senger Léift droen.

Gebiet

 

Zesumme bieden mir:

Barmherziger und allmächtiger Gott!
Manchmal brauche ich ganz dringend einen Menschen, der mich hält. Schenke mir Menschen, die das tun.

Manchmal sehe ich andere Menschen, die meine helfenden Hände brauchen.
Gib mir die Kraft, zu tun, was ich kann.

In allem sei Du uns nahe, oh Gott.

Schlagwierder

Inhaltlich Schlagwierder
-       Deen ee soll deem anere seng Laascht droen
-       Zusammenhalen
-       Frëndschaft
-       Tréischten

 

politesch Schlagwierder
-       Solidaritéit
-       Zesummenhale vu Generatiounen/ Generatiounengerechtegkeet
-       Sozialt Netz
-       Ënnerstëtzungssysteemer
-       Fairen Handel
-       Solidaritéit mat de Massen, déi keng Rechter hunn, déi ausgebeut an ënnerdréckt ginn

Methodevirschlag fir ze verdeiwen

Déi bekannten GD-Übung: „Opgefaange ginn“:
Een enke Krees maachen; eng Persoun steet an der Mëtt a léisst sech e puermol mat zouenen Aen no hanne falen a gëtt all Kéier vum Krees opgefaang. Dës Übung kann een och zu zwee oder zu dräi duerchféieren.


V. Statioun
Leiden

 

 5

Biblesche Bezug

So sollte sich das Wort erfüllen, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben
nach Joh.19, 37

Hiféierung

 

Nëmmen eng Hand. D’Fangeren am Schmäerz gekrëmmt.
Een Nol geschlo duerch Fleesch a Schank.
Dat ganzt Ausmooss vun der Gewalt gëtt an dëser Hand schonns däitlech.

Iwwerdroen

Si dinn dem Jesus Gewalt un.
An all Häert, an all Brutalitéit.
Den Härgott, deen de Jesus voller Léift Papp nennt, erspuert him dës Folter net.
Hien ass roueg.
Mee hie kuckt och ewech?

Wéi kann den Härgott dat zouloossen?
Firwat gräift hien net an?

Leid hie mat sengem Jong?
Ech géif gär gleewen, datt hien hält a stäipt.
Datt hien ëm säi Jong kräischt.

Ech géif gär gleewen,
datt hien och mech hält, wann ech leiden.
Datt hien och mech stäipt.
Datt hien och ëm mech kräischt.

Gebiet

Mir bieden zesummen:

Guter Gott,
wenn ich frage: „Wo bist du?“
dann schau mich an;
Wenn ich rufe: „Lass mich nicht allein!“
dann lass mich ahnen, dass du da bist.
Wenn ich schreie: „Hilf mir!“
Dann lass mich spüren, dass deine Hand mich hält.
Amen.

Schlagwierder

Inhaltlich Schlagwierder
-       Am Leed sinn ech net eleng
-       Den Härgott huet a Christus scho mäi Leed duerchlidden
-       Hien huet et mir net geholl, mee hien ass u menger Säit

 

politische Schlagworte
-       Gewalt, Ënnerdréckung, Willkür
-       Opleene géint Leidenserfahrungen
-       Ee méi déiwe „Sënn“ dran erkennen

Methode-virschlag fir ze verdeiwen

Gëtt et méi e grousst Leed wéi mäint?

Sech enger schlëmmer Leederfahrung bewosst ginn - ausdrécken, wéi et mir domadder goung (gefillsméisseg) an engem Bild, an engem Geste oder an enger Kierperhaltung, ee Gespréichspartner dëst beschreiwe loossen an ëmgedréint -   da kennen déi beid an d’Gespréich kommen, ob si am Leed dem Härgott säi Matgoen erlieft hunn / ob een dat erliewe kann.


VI. Statioun
Stierwen

 

 6

Biblesche Bezug

 

Denn Liebe ist stark wie der Tod
Hld 8,6

Hiféierung

 

Ech gesinn deng Qual, Jesus.
Vun den Däre geschannt,
verwonnt u Läif a Séil,
ass däi Schmäerz onermiesslech grouss.
Du stierfs.

Dëst Leide muss en Enn hunn.
Et jäizt no Erléisung.
Wou ass den Härgott?

Et ass esou echt, dëst Leiden.
En ass esou no, dësen Doud.
E léisst mech net méi lass,
wat ech méi laang hikucken.
Et ass kaum ze erdroen.

An dach ass do nach eppes aanescht.
Ech gesi fir d’éischt d’Stierwen.
Mee du, Jesus, wëlls datt ech d’Léift erkennen.
Dem Härgott seng Léift, där s du dech uvertraus –
an dengem Stierwen.
Dem Härgott seng Leift, déi dech dréit –
duerch den Doud erduerch.

Sou wéi ech de Schmäerz spiere kann,
kann ech d’Léift spieren,
déi mir Courage mécht, ze liewen.
Do spieren ech den Härgott.
Him kann ech mech uvertrauen.

Iwwerdroen

 

De Paulus schreift un d’Communautéit vu Roum:
Ech sinn zedéifst iwwerzeegt:
Näischt kann äis vun der Léift vum Härgott trennen – net den Doud an och net d’Liewen.

Gebiet

 

STËLLT

Schlagwierder

Inhaltlich Schlagwierder
Léift, Doudesangscht, Stierwen, Hoffnung

 

politisch Schlagwierder
Folterdoud, mënschlech Dignitéit, Recht a Gerechtegkeet

Methodevirschlag fir ze verdeiwen

Wat ass fir dech een Hoffnungsbild, dat d’Leift zum Liewen trotz all Zerstéierung weist? Sich Biller am Internet, an den Zeitungen, ënnert denge Fotoen. Kanns Du eent vun dëse Biller an en eegestännegt Konschtwierk verwandelen? Maach mat aneren eng kleng Ausstellung dozou – mat de Biller oder/an äre Konschtwierker.

 

VII Statioun –
Epilog hiweisen

 7

Hiféierung an Iwwerdroen

 

Matten an der Däischtert weist eng Hand äis d’Richtung.

Si weist op de Jesus.
Mir si säi Leidenswee gaang.
Mir hunn erlieft:
De Jesus kennt d’Liewen.
De Jesus kennt d’Leiden.
De Jesus kennt de Schmäerz.

            Matten an der Däischtert weist eng Hand äis d’Richtung.
            Wa mir Angscht hunn.
            Wa mi traureg sinn.
            Wa mir verzweifelen.

Wa mir Leed gesinn, wëlle äis dem Jesus seng Dote Beispill ginn fir ze handelen.
Wa mir Froen hunn, sollen äis dem Jesus seng Wierder Weeweiser sinn.
Wa mir traureg sinn, däerfe mir wëssen, datt den Härgott äis no ass.

            Matten an der Däischtert weist eng Hand äis d’Richtung.
Si weist äis de Wee an dat wierklecht Liewen.
            A wäit dodriwwer eraus.
Well dem Jesus säi Liewen ass méi staark wéi der Doud.

Gebiet

 

Zesumme biede mir

Jesus,
Du kennst uns.
Du kennst unsere Freude und unsere Angst.
Du weißt um unsere Fragen und unsere Zweifel.
Wir bitten dich, lebendiger Jesus:
Lass uns dich erkennen.
Sei uns Beispiel und Vorbild.
Hilf, dass unser Leben gelingt.
Amen

Schlagwierder

Inhaltlich Schlagwierder
Orientéierung, Glawen, Nofolleg, de Jesus als Virbild a Beispill.

 

politisch Schlagwierder
Solidaritéit, Zouwennung, Do-Sinn fir anerer


Aktiounsvirschlag - Opgeriicht

 

Material

Käertecher mat Wierder vun Zouversicht (cf. Materialien, déi ze bestelle sinn); et gëtt 8 verschidde Kaarten (Bildmotiv vun der Zouversicht fir drop) mat all Kéier engem Wuert vun Zousproch hannen drop.

Hannergrond

Den Härgott riicht op. Hien ass et, deen heelt.
Och do, wou et aussiichtslos erschéngt.
Dëst Zoutrauen haten déi, déi dësen Altor maache gelooss hunn.
Mat esou engem Gott virun Aen, deen um Kräiz matleid an d’Nout kennt, bleiwen mir net am Misär leien.
Doweinst kënne mir och haut soen: Am Leed gëtt et Trouscht, gëtt et Een, deen äis hält, méi nach, deen äis erëm opriicht.

Mir hu gesinn: Leed huet vill Gesiichter.
Do gëtt et déi, déi zum Jesus gehéieren an sech an hierer Trauer ënnert dem Kräiz sammelen.
Do gëtt ët dëse Jesus, deen de gréissten Schmäerz net scheit an sech ganz ausliwwert.
Do gëtt ët dëse Johannen den Deefer, deen dëst Onbegräiflecht areit an all d’Versprieche vun den Prophéiten an an d’Versprieche vum Härgott.

1. Wéi eng vun de Statioune goung dir nach no?
    Wéi eng goung dir no?

Ament vu Stëllt a Méiglechkeet, sech déi passend Käertchen ze huelen; leien aus oder ginn a Kierwecher ronderëmgereecht.

2.Hannen op der Kaart lies du e Wuert vun Zouversiicht.
   E Wuert, dat opbaut, dat stäipt, dat Hoffnung schenkt.
   Schenk et engem hei am Raum.
   Iwwerreech him et, andeems du hien/hatt seens
   (mam Daum ee Kräiz op der Stir maachen)
   oder d’Hand op d’Schëller lees.

3. Huel d’Wuert, dat dir geschenkt gouf, mat an d’Kar-/Passionswoch an huel et als dem Härgott säi Wuert mat, dat Hien dir ganz ausdrécklech seet!

Gebiet a Seegen

Iwwerleedung zum
Vater unser

Mir si geseent. Räich beschenkt. Well dëse Gott ass äis no.
Hie suergt sech ëm äis, hien hëlleft an heelt.
Wéi e Papp, wéi eng Mamm beréiert hien eis Séil.
Zu him biede mir:
Eise Papp…

Lidd

Kräizzeechen

Iwwerleedung zum Segen

Und dieser gute Gott, er begleite uns und alle, die wir im Herzen tragen, durch diese Tage, die uns von seiner und unserer Erlösung erzählen.
Er schenke uns einen wachen Geist, dass wir seine Liebe erkennen,
ein weites Herz, dass wir uns von seiner Liebe erfüllen lassen,
und tiefe Lebensmut, dass wir seine Liebe leben -
Er, der menschgewordene Gott –
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist