2. Statioun

PDF-Download

Biblesche
Bezuch
Joh 19,17
Hiféierung Si huelen hien, an hien dréit säi Kräiz eraus op Golgotha
Text D'Zaldoten. Si kommandéieren: "Huel däi Kräiz an dro et selwer eraus op d'Plaz vun der Hinrichtung - op Golgotha!

De Jesus ass gezeechent vun der Folter vun der leschter Nuecht.
Déi bluddeg Strumme vun der Peitsch, d'Staachele vun der Därekroun.
Seng Wonnen di wéi. Hien ass ouni Kraaft.
D'Kräiz ass schwéier. De Jesus kann et kaum ophiewen.
Mee de Jesus geet säi Wee. Hien dréit säi Kräiz.

Déi op der Strooss stinn an nokucken, laachen a spotten iwwert hien.
Si genéisse seng Schwächt.
De Jesus gehéiert net méi derzou.
Fir si ass de Jesus en hëlleflosen an erbäermleche Wuerm, dee si voller Genoss zertrëppele kënnen.
Op dee si späize kënne - voller Veruechtung.
De Jesus ass erniddregt.
Ausgegrenzt.
Eleng.

De Psalm aus dem Alen Testament, deen de Jesus um Kräiz biet, beschreift et genee esou:
"Ech sinn e Wuerm a kee Mënsch, fir d'Leit sinn ech Spott a vum Vollek ginn ech veruecht" Ps 22,7

Stëllt

Kanns Du Dir virstellen, wéi et ass, wann anerer iwwert Dech laachen a spotten?
Wann si Dech veruechten an mat Dir näischt méi wëllen ze dinn hunn?
Wann s Du dofir eleng bas?
Dat schneit wéi e Messer an d'Séil an dat schléit Wonnen.
Kanns Du Dir virstellen, datt s Du och esou eppes aneren undees?
Gebiet Jesus,
Du hues däi Kräiz gedroen.
Du hues Veruechtung a Spott erdroen.
Du hues dëse Wee misse goen.

Gëff och mir de Courage, mäi Wee ze goen.
Sief Du bei mir, wann ech mech eleng fillen.
Hëllef mir, keen ze veruechten an auszegrenzen.
Amen.
Schlagwieder Inhaltlech Schlagwierder:
- couragéiert sinn, upaken, sech op de Wee maachen
- am Schwaach-Sinn läit och Stäerkt,
- seng eege Kraaft entdecken
- Dem Jesus seng Kraaft a mengem Liewen entdecken: „Ech sinn an deene Schwaache
mächteg“ (Jesus)

Politesch
- du kanns eppes maachen
- du kanns eppes änneren
- den éischte Schrëtt ass dee wichtegste Schrëtt
  Praxisidee/Method:

Steng schleefen
D'Grupp steet am Krees. Een(t) aus der Grupp kritt e Sak voll mat schwéiere Steng a muss deen eleng am Raum rondrëmschleefen. Op eemol kënnt een nom aneren aus der Grupp, hëlt e Steen aus dem Sak a seet: „Du gehéiers zu äis. Ech hëllefen Dir!“ , soulaang bis de Sak eidel ass.