Prolog

1. Statioun

De Jesus gëtt verurtelt

2. Statioun

De Jesus hëlt d'Kräiz op seng Schëlleren

3. Statioun

De Jesus begéint der Maria

4. Statioun

De Jesus fällt ënnert dem Kräiz

5. Statioun

De Jesus kritt seng Kleeder ofgeholl

6. Statioun

De Jesus gëtt un d‘Kräiz geschloen

7. Statioun

De Jesus stierft um Kräiz

Epilog