Epilog

Epilog

Ofschlossgebiet vum Kräizwee
Jesus Christus,
souguer wéi s du ënner Drock gesat gi bass,
hues du kee bedreet, du hues verzieën.
Mir géifen och gär Weeër fanne fir ze verzeien,
an dobäi am Häerz ganz einfach bleiwen.
Du bass net an d’Welt komm, fir se ze veruerteelen,
mee fir datt duerch dech, den Operstanenen,
all Mënsch e Wee fir d’Gemeinschaft soll fannen.
Dech, Christus, sichen heescht:
Och an der déifster Verloossenheet spieren, datt s du no bass.
Gléckléch ass deen, dee sech dir iwwerléisst.
Gléckléch ass deen, dee mat engem Häerz voll Vertraue bei dech kënnt.
(Frère Roger, Taizé)
Wierder fir de Wee an d’Karwoch:
Wat um Kräiz geschitt, geet iwwert eise Verstand. Wa mir et awer an der Karwoch
materliewen, versti mir lues a lues, watfir eng grouss Hoffnung et fir äis ass. Dës
Hoffnung ass keen zweifelhaften Optimismus. Mir setzen eist Vertrauen an de Jesus
Christus, dee gestuerwen an operstanen ass. Dat mécht eist Häerz op, fir datt mir
äis och schwierige Verhältnisser mat klorem Bléck stelle kënnen. Aus der
perséinlecher Bezéiung mat Christus kréie mir nei Kräften.
Ech denken un e jonke Mann, dee vun Zäit zu Zäit op Taizé kënnt. Hien huet eng
onheelbar Krankheet, ënnert deer hie vill leide muss. Hie kritt eng Méiglichkeet no dr
anerer geholl fir sech ze entfalen.
An awer ass säi Bléck op, säi ganzt Verhalen immens opgeschloss. Hie sot eng
Kéier zu mir: „Ech weess elo, wat Vertrauen heescht. Fréier hunn ech et net
gebraucht, awer elo.“
Dëse jonke Mann ass eng einfach awer wirklech Ofbildung vum Geheimnes vum
Kräiz. Wann hie wéisst, wéivill Hoffnung hie ville Mënsche mat senger Haltung gëtt!
(Frère Alois, Taizé)
Fir datt mir am Vertrauen zu dir wuessen, weis du dech als Gott, deen äis och am
gréisste Leed net verléisst.
Mir duerfen dech Papp nennen:
Eise Papp am Himmel
Seegen
Lidd: „Das Ende ist Anfang“
(Linßen/Linßen, EDITION GL, Neuss - aus "Die Dauer des Augenblicks",
www.edition-gl.de
Et wir schéin, wann op dëser Plaz déi verschidde Liturgiefeiere bis Ouschteren
ernimmt géife ginn, a wa vläicht mat e puer Wuert op d’Ouschternuecht géif invitéiert
ginn (Agape no der Liturgie? Ouschterfeier)
En ausféierléche Ofschlosspunkt gëtt duerch d’Kräizveréierung gesat.